Zefir

to zestaw narzędzi do przeprowadzenia lokalnej transformacji energetycznej​

Dla samorządów, klastrów energii, społeczności energetycznych, firm oraz mieszkańców.​

Programy rządowe​

Polityka energetyczna Polski 2040​

Program Polityki energetycznej Polski do 2040 r. wyznacza ramy transformacji energetycznej w Polsce. Trzy filary programu: Sprawiedliwa transformacja, Zeroemisyjny system energetyczny i Dobra jakość powietrza, podzielone zostały na poszczególne cele i projekty.
Każdy cel i projekt ma określone zadania i środki finansowe potrzebne na przeprowadzenie zmian. I tak np. na projekt transformacji regionów węglowych - wsparcie z funduszy EU wynosi około 60 mld zł, nakłady inwestycyjne na wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej to ok. 130 mld zł, na energetykę jądrową około 150 mld zł. PEP2040 to także 300 tys. nowych miejsc pracy, 300 obszarów zrównoważonych energetycznie, czy 1 mln prosumentów do 2030r.

Programy unijne

Europejski Zielony Ład​

Dla ratowania Ziemi i ludzkości przed zachodzącymi zmianami klimatycznymi, 27 państw Unii Europejskiej zobowiązało się do przekształcenia obszaru UE w kontynent neutralny dla klimatu.
Europejski Zielony Ład będzie finansowany ze środków stanowiących jedną trzecią kwoty 1,8 bln euro przeznaczonej na inwestycje w ramach planu odbudowy NextGenerationEU oraz ze środków pochodzących z siedmioletniego budżetu UE.
Aby skorzystać z takich źródeł finansowania samorządy muszą starannie przygotować projekty i programy, pokazując m.in. średnio i długoterminowy wpływ na środowisko, stabilność systemu energetycznego, czy zgodnośćplanowanych inwestycji z długofalowymi politykami państwa UE.​

Zefir odpowiada na wszystkie potrzeby, jest niezastąpionym narzędziem w ​przeprowadzeniu skutecznej i optymalnej transformacji energetycznej​​

Zaawansowane analizy, planowanie i monitorowanie

Zefir - jeden system, wiele możliwości​​

Zefir jest wdrażany przez Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych, zespół posiada duże doświadczenie w branży energetycznej (analizy, predykcje, modele, zarządzanie danymi).​
Dowiedz się więcej
Zefir - jeden system, wiele możliwości

Nowoczesne narzędzie

Czym jest Zefir​

Zefir to zbiór narzędzi analitycznych wspierający podejmowanie decyzji inwestycyjnych w obszarach ogrzewnictwa i energii elektrycznej.
System Zefir umożliwia decydentowi zaplanowanie optymalnej transformacji energetycznej dla danej społeczności energetycznej, jednostek samorządu terytorialnego, miasta, dzielnicy, klastra energii, przedsiębiorstwa czy całego kraju.
Program umożliwia opracowanie planu modernizacji, harmonogramu inwestycji i wskazuje najbardziej opłacalne opcje. Definiuje optymalny miks energetyczny ścieżkę dojścia do niego. Narzędzie wskazuje np. co, gdzie i kiedy wybudować lub wycofać z użytku.
Zefir pracuje w oparciu o aktualne dane - godzinowe profile zapotrzebowania i generacji energii, parametry ekonomiczne i środowiskowe źródeł energii, zdefiniowane otoczenie legislacyjne i rynkowe.
Analizowanie, planowanie, monitoring
Wiele funkcjonalności

Analizowanie, planowanie, monitoring

System tworzy informacje tj. tabele, wykresy, harmonogramy, niezbędne do: ​
pozyskiwania środków na działania związane z Programem Czyste Powietrze​
pozyskiwania środków z wszelkich innych programów ​krajowych i międzynarodowych​
przygotowania planów zaopatrzenia w ciepło, energię ​elektryczną, gaz​​​​​
przygotowania strategii i budżetu gminy, długofalowych ​prognoz budżetowych​​
przygotowania dokumentów związanych z transformacją ​energetyczną i zmianami klimatu, i wiele innych..​​

Jak to działa?

Mapa drogowa transformacji klimatycznej i poprawy jakości powietrza​

Symulacja przyszłości pozwoli wybrać najlepszą drogę - na podstawie dostępnych informacji zaawansowany symulator, wykorzystujący moce obliczeniowe superkomputerów w nowoczesnym Centrum Informatycznym w Świerku, pozwala przeanalizować konsekwencje decyzji inwestycyjnych i wybrać tę, która jest optymalna.​

1

Inwentaryzacja
Inwentaryzacja wszystkich źródeł emisji w gminie (od domu do domu)

2

Analiza i rekomendacja
Analiza zebranych danych, pokazanie długofalowych efektów

3

Priorytety i plan
Wskazanie i zaplanowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym

4

Monitoring
Wypracowanie procedur monitorowania w oparciu o oferowane narzędzia

5

Komunikacja
Wykorzystanie informacji i narzędzi IT do skutecznej komunikacji z mieszkańcami

Zefir to jedyny dostępny na rynku, kompleksowy ​zestaw narzędzi do skutecznego i optymalnego przeprowadzenia lokalnej transformacji ​energetycznej​

Zefir to jedyny dostępny na rynku, kompleksowy ​zestaw narzędzi do skutecznego i optymalnego przeprowadzenia lokalnej transformacji ​energetycznej​